Privacybeleid

Toestemming op grond van wetsdecreet nr. N. 196/03

Alle persoonlijke gegevens ontvangen, worden door de residentie I Tesori del Sud worden gebruikt in volledige overeenstemming met wetsdecreet n. 196 van 30 juni 2003 (de nieuwe wet op de privacy). Het verzamelen van gegevens wordt uitgevoerd volgens de methoden en middelen die in de voornoemde wet voor marketing-en promotionele doeleinden. De verzamelde gegevens zullen niet worden doorgegeven of openbaar gemaakt aan derden. Volgens artikel 7 van het wetsdecreet nr. N. 196/03 (Rechten), op elk gewenst moment kunt u toegang tot uw gegevens en het verzoek wijzigingen of annulering hebben of zich verzetten tegen het gebruik ervan door te schrijven naar het bovenstaande adres. Ik ga akkoord met behouden in zijn database en informatie, reclame-of promotiemateriaal over het bedrijf en haar producten te sturen, in overeenstemming met de wet N ° 196 van 30 juni 2003 de nieuwe wet op de privacy “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

Bekijk onze aanbiedingen